Feladatlap módosítások

Ezen az oldalon találod meg azokat a módosításokat, amelyek az egyes fordulókban történtek.

Észrevételeiteket minden esetben egyeztetjük a feladatírókkal, az esetleges módosításokat ezután tesszük meg.

Aktuális állapot: 2023. 12. 14. Végleges.

A 2023-as Megmérettetésen 827 kérdés hangzott el, az alábbi 35-be, sajnos apróbb hiba, pontatlanság csúszott.

Módosítások a 7. fordulóban

 • Akadálymentes: Az 5. feladatnál a kérdés feltevésével következhet, hogy mind az öt válaszlehetőség helyes, így a feladatot érvénytelenítettük.
 • Kubernetes: Az 1. feladatnál egy (egyébként is helytelen) válaszlehetőséget töröltük félreérthetőség miatt.
 • AWS: Érvénytelenítettük az 1. feladatot.

Módosítások a 6. fordulóban

 • Hálózati ismeretek: A 2. feladatban A “R3 a BGP hirdetéseket az AS-PATH módosítása nélkül küldi R4 számára” is helyes válasz.
 • .NET Microservices: Az 1. feladatban a helyes válasz az all of above. A 3. feladatban félreérthető a helyesnek szánt válasz, így érvényteleníttetnénk a feladatot. A 4. feladatban egy választ eltávolítottunk, mert tévesen lett helyesnek jelölve. Az 5. feladatban félreérthető volt az egyik válasz így érvényteleníttetnénk a feladatot.
 • Mobilfejlesztés – Android: Az 5. feladatnál a “Figyelembe veszi az eszköz memória állományát, az időzítés vezérlése árán” is helyes. Indoklás: https://medium.com/google-developers/scheduling-jobs-like-a-pro-with-jobscheduler-286ef8510129
 • Mesterséges intelligencia: A 2. feladatnál a 76%-ot is elfogadtuk helyes válaszként, mert nem volt egyértelmű, hogy teljes egyezést kell-e keresni.
 • Akadálymentes: A 2. feladatnál a 2.0-t is elfogadtuk helyes válaszként. Indoklás: https://www.w3.org/WAI/policies/
 • AWS: A 3. feladatnál érvénytelenítettük a feladatot.
 • Devops: Az 5. feladatnál módosult a helyes megoldás.

 Módosítások az 5. fordulóban

 • Java: Az 1. feladatban lévő Java osztályok közötti kapcsolatok és elvárt működések többértelműek lehetnek, mivel az elvárt működés nem volt expliciten meghatározva a JavaDoc formájában az “Account” interfészben, így a SOLID elv sérülésének helyessége is vitatható. Mivel így nincs igazi megoldása a feladatnak, nullázásra kerül.
 • .NET Microservices: Az 5. feladatnál a második és a harmadik válasz lehetőség nem fordul le szintaktikailag, mert van egy elírás a property-k nevében. Az osztálydefinícióban helyesen van írva a “threshold”, a válaszlehetőségekben viszont “treshold” van, emiatt csak az első megoldás a helyes.
 • Python: Az 1. feladatban bővült az elfogadható válaszok köre, mert bár a ggplot alapvetően R-es megoldás, valóban található Pythonos csomag ilyen néven.
 • AWS: A 2. feladatban a helyes válasz az all of the above, mert a KMS támogatja mind a symmetric és az asymmetric titkosítást, viszont nem fogadták el helyes válaszként. Még egy helyes válasza van a 3. feladatnak.
 • Devops: A 3. feladatnál a terraform plan válasz is helyes.
 • Cyber security: a kérdés picit kétértelmű megfogalmazása miatt egy további helyes megoldást is elfogadtunk
 • Linux: Érvénytelenítettük az 1. feladatot.

Módosítások a 4. fordulóban

 • Cyber security: A feltöltött képben volt egy hiba, így nem volt egyértelmű, hogy a helyes megoldás megtalálható. Emiatt a kérdést 0 pontosra módosítottuk és ezzel együtt a fordulót érvényteleníteni kellett. Érdekességképpen a helyes képre lett módosítva, ha szeretnéd megismerni, elérhető lesz.
 • Hálózati ismeretek: Az 1. feladatnál egy válaszlehetőséget eltávolítottunk.

Módosítások a 3. fordulóban

 • Cloud BI 6. feladatot töröltük pontatlan kérdésfeltevés miatt, amitől számtalan helyes megoldás merült fel.
 • Nagy Nyelvi Modellek (LLM): a 3. feladatot 0 pontosra állítottuk a nem másolható túl hosszú szöveg miatt.
 • Beágyazott rendszerek (C): 2. feladat: A helyes válasz 179, mert a reference manual (RM0383 Rev 3) alapján, a 14.4.9 TIM9 prescaler (TIMx_PSC) fejezetben: “The counter clock frequency CK_CNT is equal to fCK_PSC / (PSC[15:0] + 1). ” Tehát a 180-as osztás érdekében a prescalert 179-re kell állítani.
 • Ipari hálózatok: 2. feladat: a “publish-subscribe architectúra” mellett a kliens-szerver architektúra is megállja a helyét, ezért a “mindkettő” megoldás is elfogadható. Az MQTT broker-hez, mint szerverhez csatlakoznak az egymással kommunikáló végpontok, mint kliensek.
 • Java programozás: 4. feladat: Elfogadtuk az “egy inicilizáló blokkot” is válaszként, mivel nem volt egyértelműen meghatározva, hogy statikus vagy példány szintű-e az inicializáló blokk, ebbe a megfogalmazásba belefér a statikus inicializáló blokk is.
 • Mesterséges intelligencia: 3. feladat: Sajnos a forduló záró napján a third party alkalmazás (=colab) 24 órás időtartamra elérhetetlenné vált a túl magas számú, azonos idejű letöltések miatt, ezért 44 játékos esetében az azonos feltételek elve sérült, így a feladatot 0 pontosra kellett állítsuk, és a többi feladatért járó pontot igen, de az időt nem számoljuk bele a végeredménybe. Azért is igazán fájdalmas, mert az eddigi egyik általatok legérdekesebbnek tartott feladatról van szó. Mivel a továbbiakban is lesz rá példa, hogy nagy adatfájlokkal kell dolgozni, ezért több alkalmazás is fel lesz kínálva a letöltésükhöz.
 • IT Biztonság: A 3. feladatnál a 4. válaszlehetőséget is elfogadtuk helyesként a feladat félreérthető megfogalmazása miatt.
 • AWS: A 6. feladatnál módosult a helyes válasz.

Módosítások a 2. fordulóban

 • AWS:  A 2., 3. és 6. feladatot érvénytelenítettük.
 • C++ 4. feladat:
   A “A v1 = 1”  mellett az “auto v4 = &main”-t is elfogadjuk helyes válaszként. Tévesen radio buttom volt csak, check box helyett.
 • Ipari hálózatok:   4. feladat: Az MQTT mellett a CoAP-ot is elfogadjuk helyes válaszként, aki a kettő közül valamelyiket választotta, megkapja a feladatért járó teljes pontot.
 • Ipari hálózatok: 5. feladat: Töröltük a kérdést, mivel nem volt helyes egyik választható lehetőség sem.
 • Ipar 4.0 .NET C# alapokon: a kérdés többértelműséges miatt a 3. 4. és 6. feladatnál is elfogadtunk egy második helyes választ is, részletek a konkrét feladat Magyarázatánál.
 • .NET microservices: 4. feladat: A negyedik választ kivettük a helyes megoldások közül. Az indoklást lásd a feladatlapon a magyarázatban. 
 • Cloud BI: A 6. feladatnál az “Integráció külső adatforrásokkal és célrendszerekkel” választ is elfogadtuk az alábbiak alapján: https://docs.confluent.io/platform/current/connect/index.html#what-is-kafka-connect

Módosítások az 1. fordulóban

 • AWS: 2.feladat: Töröltük a feladatot helyes válasz hiányában.
 • Hálózati ismeretek: 1. feladat: A “QUIC” mellett a “HTTP3” is helyes megoldásnak lett elfogadva.
 • Mesterséges Intelligencia: 1. feladat A data imbalance-t is elfogadtuk helyes válaszként, mert a data imbalance egy tulajdonsága az adathalmaznak, a többi három meg inkább probléma és/vagy megoldás, tehát az algoritmusok kategóriába tartoznak
 • Python: 2. feladat: Attól függően, hogy hogyan számoltak a játékosok (<24 óra vagy <=24 óra), elfogadtuk a 41-et és a 42-t is helyes megoldásként (amennyiben járhatóak az útvonalak).

A változtatások pontos magyarázatát az érintett feladatlapokon megtaláljátok.

2023-as partnereink

Akik nélkül nem menne