Versenyszabályzat

VII. Országos IT Megmérettetés

 

Az Országos IT Megmérettetés egy online IT verseny, melyen magyar nyelvet értő, 18. életévét betöltött magánszemélyek indulhatnak. 18 év alatti versenyzők szülői regisztrációval tudnak részt venni a versenyen. A szervezők nem vállalnak felelősséget a 18 év alatti versenyzőknek küldött tartalmakért!

A Megmérettetés elsődlegesen tapasztalt szakembereknek szól, egyszerre ad tanulási lehetőséget a legmodernebb technológiák kérdései mentén, másrészt visszacsatolást, hol is állnak a versenyzők mások tudásához képest.

A VII. Országos IT Megmérettetés (a továbbiakban: Verseny) tervezett kezdete: 2023. október 12. (csütörtök)

Nevezési időszak kezdete: 2023. augusztus 25.

Végleges regisztráció és kategóriára jelentkezés határideje: 2023. október 11. (szerda) 23:59

Legalább egy kategória választása kötelező a Versenyben való részvételhez!

1. Választható kategóriák és szakmai hitelesítőik

 • .NET fejlesztés C# nyelven – DXC Technology
 • Akadálymentes weboldalak – Cone Development
 • Azure Cloud – MSCI
 • AWS Fundamentals – Diligent
 • Beágyazott rendszerek (C) – Robert Bosch Kft.
 • Cloud BI – DXC Technology
 • Cyber security – Continental
 • C++ – Google
 • DevOps – E.ON Digital Technology
 • Front-end fejlesztés – ClickClock powered by BCS – Business Consulting Services  Group
 • Hálózati ismeretek – Lufthansa Systems Hungary Kft.
 • Ipar 4.0 .NET C# alapokon – Semilab Zrt.
 • Ipari hálózatok – Com-Forth Kft.
 • IT Biztonság – EURO ONE Számítástechnika Zrt.
 • JAVA programozás – ClickClock powered by BCS – Business Consulting Services  Group
 • Kubernetes – Nokia
 • Linux rendszerfejlesztés és üzemeltetés – One Identity – Quest Hungary
 • Mesterséges intelligencia – Ulyssys Kft.
 • Mobilfejlesztés Android – AutSoft Zrt.
 • Mobilfejlesztés iOS – AutSoft Zrt.
 • Nyelvfüggetlen programozás – SAP Hungary Kft.
 • Python – Starschema 
 • Nagy nyelvi modellek (LLM) használata (ChatGPT, Bard, BingChat, OpenAssistant…) – Cambridge Mobile Telematics
 • Windows / Microsoft Server üzemeltetés – MagiCom Kft.

A fenti kategóriákban a vállalatok ún. házi versenyt is szervezhetnek kollégáik meghívásával (ld. 7. pont)

A szakmai hitelesítő állítja össze a kérdéseket, feladatokat és magyarázza meg a megoldást szövegesen írva, vagy videó formájában. A Verseny kiírásával és lebonyolításával kapcsolatban a Human Priority Kft. (a továbbiakban: Kiíró) jár el.

A szakmai hitelesítő egy olyan hosszúságú feladatsort állít össze, amely egy átlagos tudású szakember számára kb. 10-20 perc alatt megoldható, ugyanakkor a Kiíró belátása szerint dönthet akként, hogy az adott feladatsor megoldására ettől eltérő időkeretet határoz meg, maximum 40 percben. Kivétel ez alól a 2023-as évben a Nyelvfüggetlen programozás kategória, ahol 180 perc áll egyes fordulókban a feladatok megoldásához a versenyzők rendelkezésére. A hét fordulóban vannak olyan feladatok, amelyek egyszerűbbek, és vannak, amelyek szenior szintű tudással oldhatók meg, illetve a kettő közötti, medior szint számára szánt feladatokkal is találkozhatnak a versenyzők.

2. Regisztráció, a Versenyen való részvétel feltételei

A Versenyen való részvételhez az alábbi 3 feltétel maradéktalan teljesítése szükséges:

 • regisztráció a Versenyre;
 • kategória(ák) választás(a);
 • a regisztráció sikeres befejezéséhez szükséges a jelen Versenyszabályzat elfogadása, valamint a regisztrációval összefüggő  adatkezeléshez való hozzájárulás.

A Versenyre való regisztráció során a versenyzőnek meg kell adnia a valós kereszt- és vezetéknevét, e-mail címét, telefonszámát és választott jelszvát. A versenyre való regisztráció teljes mértékben önkéntes, így az adatok megadása is a versenyző önkéntes hozzájárulásán alapul, azonban a Versenyen való részvételhez ezen adatok megadása nélkülözhetetlen.

(A telefonszám megadása feltétlenül szükséges a Versennyel összefüggő rendkívüli fontosságú és sürgősségű értesítések kiküldéséhez, valamint az esetleges nyeremény átadásának egyeztetése miatt is. Marketing célokra a Kiíró nem használja a telefonszámot. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletesebb információk az Adatkezelési Tájékoztatóban találhatóak.)

A regisztráció során az életkor (korcsoportonként), illetve a lakóhely (megyénként) megadása opcionális. A Kiíró ezen adatokat mindössze statisztikai célokra használja.

Az egyes kategóriák adatlapján a versenyzők opcionálisan megadhatják, hogy adott témakörben milyen mélységű tapasztalattal rendelkeznek, a kért információk szintén statisztikai célt szolgálnak a versenyről.

A versenyből való kizárás:

 • Kizárást von maga után, ha egy versenyző ugyanarra a kategóriára kettő vagy annál több felhasználói fiókkal nevez, vagy bármely más formában egy feladatsort több ízben kísérel meg megoldani.
 • Ugyanígy kizárást von maga után, ha egy kategória adott fordulóját a feladatok elolvasásához szükséges időnél kevesebb idő alatt küldi be a versenyző. Ez esetben lehet részleges kizárás, azaz csak a fordulóban szerzett pontjai nullázódnak, vagy adott kategóriából történik a kizárás, végül pedig, lehetséges végleges kizárás, mely a teljes versenyből való kizárást jelent a fiókjának törlésével.
 • A szervezők felé küldött üzenetekben használt trágár kifejezések, nem megfelelő hangnemű kommunikáció az adott versenyző versenyzői profiljának azonnal törlését vonhatja maga után.

A verseny során nem tiltott a ChatGPT, vagy egyéb nagy nyelvi modellek (LLM) használata, azonban az ezekre való hivatkozásokat NEM fogadjuk el a feladatokra küldött észrevételek esetén, ez alól NINCS kivétel!

A felhasználók kettős autentikációs hitelesítést is használhatnak fiókjuk biztonsága érdekében, amely beállításához a QR kód beolvasása miatt kamera szükséges. Az autentikációt a versenyzők bármikor kikapcsolhatják a verseny felületén (https://app.megmerettetes.hu/) található Profil/Adatmódosítás menüpontban.

A versenyzők az első forduló indulása előtt megtippelhetik, hogy adott kategóriában az indulók számának ismeretében hányadikak lesznek, melyet a verseny végén összevethetnek a tényleges eredményükkel.

2.1 Korábbi versenyzők regisztrációja

Azok a versenyzők, akik a 2022-es vagy 2021-es évben is részt vettek a játékban, tehát legalább egy kategóriára neveztek, korábban használt jelszavukkal és e-mail címükkel részt tudnak venni a 2023-as Megmérettetésen. Új jelszót igényelni az alábbi linken lehetséges: https://app.megmerettetes.hu/jelszo/helyreallitas

Ha egy versenyző 2022-ben játszott, de 2023-ban másik e-mail címmel szeretne játszani, úgy regisztrálnia kell a felületen, de természetesen korábbi fiókjában lehetősége van módosítani is email címét.

Amennyiben a versenyző  2021-et megelőző  években (tehát 2017, 2018, 2019, 2020) részt vett a versenyen, de a 2021-ben vagy 2022-ben nem játszott, úgy újra regisztrálnia kell a felületen.

3. Nevezési díj

A versenyen nevezési díj nincs, az azon való részvétel ingyenes.

4. A Verseny menete, a versenyzés feltételei

 • Hét héten át kategóriánként hét fordulóban, átlagosan 10-20 perces feladatok megoldásával valósul meg a Verseny, de egy-egy fordulóban ettől az időkerettől eltérhet a Kiíró, maximum 40 perc időtartamig. Ez alól kivétel a Nyelvfüggetlen programozás kategória, melynél jóval több idő áll rendelkezésre.
 • Az első négy fordulóban a versenyző a feladatokat csütörtöktől a következő hét kedd éjfélig bármikor megoldhatja.
 • Az utolsó három forduló a Kiíró által a verseny kezdetekor megjelölt jóval szűkebb időpontokban oldható csak meg.
 • Nem lehet győztes egyetlen kategóriában sem az a versenyző, aki az utolsó három fordulóból legalább kettőben nem vett részt.
 • A Verseny elindulását követően minden héten csütörtökön fordulóként egy e-mailben kapja meg a versenyző az adott feladatról az értesítést – amennyiben ettől eltérő beállítást nem tett a Profil oldalán; illetve az értesítés ettől függetlenül elérhető a verseny felületére való bejelentkezéssel is. A feladatokra előre meghatározott idő áll rendelkezésre, amely információ az adott forduló indítása előtt – sőt a verseny kezdetétől számítva  elérhető a versenyzők számára, ugyan úgy, mint a forduló egyes feladataiért járó pontszám.
 • Ha a versenyző egy fordulót kihagy a hét fordulóból, Kiíró az adott forduló feladatsorainak megoldására maximálisan rendelkezésre álló idejét könyveli el számára, illetve 0, azaz nulla pontot kap az adott fordulóért (pl.: a fordulóban a versenyzők rendelkezésére álló idő 20 perc, de a versenyző kihagyta a fordulót, akkor 0 pontot ért el, de a feladatokra felhasznált ideje 20 perccel növekszik).
 • Egy versenyző egy feladatsor megoldásával csak egyszer próbálkozhat.
 • A versenyző a feladatok megoldása során az internetet használhatja segítségként. A versenyszervezők igyekeztek minél életszerűbbé tenni a körülményeket. Ha egy feladatban a szövegek, képek, kódsorok nem másolhatóak, az a Feladatíró szándéka miatt nem másolhatóak, tehát a cél, hogy minél kevésbé az internet segítségével történjék a megoldás megtalálása.
 • A Verseny során kizárólag a megoldások benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott és az egyes feladatok megoldására biztosított időkereten belül megoldott feladatok kerülnek elbírálásra.
 • Kiíró minden forduló után nyilvánosságra hozza a Kategóriáim menüpontban az adott fordulóban a versenyzők eredményei alapján számolt átlagos pontszámot, illetve átlagos megoldási időt.
 • A versenyző aktuális helyezése a negyedik forduló után fog látszani a versenyző számára az alábbiak szerint: a versenyző az összes induló hány százaléka között van eredményei alapján (legjobb 20%, 40%, 60%….)
 • A versenyben elért pontszámok megjelenítése a Vezérlőpulton, illetve a Kategóriáim menüpontban: a versenyző pontszáma / az adott fordulóban elérhető maximális pontszám, illetve adott időpontig gyűjtött összpontszám / maximálisan elérhető pontszám
 • A Verseny során az egyes fordulók megoldásai minden csütörtökön reggel 8 órától lesznek elérhetőek.
 • A versenyben nincs olyan kérdés, amelyre ne lenne helyes válasz, és olyan kérdés sincs, amire minden válasz helyes. Ha mégis ilyet tapasztal a versenyző a megoldások közzétételét követően, az hiba, és kérjük a Kapcsolat fülön található űrlapon keresztül jelentse be, ha teheti.

4.1. A megoldások értékelése

A versenyben kétféle feladattal találkozhatnak a versenyzők:

 • feleletválasztós kérdés egy vagy több helyes megoldással
 • adatbekérős kérdés (szám, rövid szöveg)

Feleletválasztós kérdés több helyes válasszal:

 •  ha a versenyző az összes válaszlehetőséget megjelöli: automatikusan 0 pont (nem lehet olyan kérdés a versenyben, amelyre az összes válasz helyes. Ha ilyen fordulna elő, Kiíró törli az adott feladatot.)
 • ha a versenyző jelölt meg helyes és helytelen választ is, de nem jelölt be minden válaszlehetőséget, akkor olyan arányban számít a rossz válasz mínusz pontnak, amilyen arányban a helyes plusz pontnak. Példa: 5 válaszlehetőség van, melyből kettő helyes, mindegyik 2-2 pontot érne. A versenyző bejelöli a két helyeset plusz egy helytelent, akkor 4 pontot érne a két helyes, de -2 pontot a helytelen, így 2 pont jár neki (nem 4 és nem is 0, ahogy 2021-ben volt).
 • a kérdésért nem lehet összességében – fentiek ellenére sem – 0 pontnál kevesebb a megszerezhető pontok száma
 • amennyiben a versenyző az összes helyes választ bejelöli, de nem jelöl be helytelent: maximális pontszám

Feleletválasztós kérdés egy helyes válasszal:

a helyes válasz megadásáért maximális pontszám jár, a helytelen válaszokért értelemszerűen 0 pont. Ebben az esetben radio button gombok jelzik, hogy csak egy válaszlehetőséget lehet kiválasztani, illetve technikailag sem lehet többet.

Feleletválasztós kérdés, amelynél a több helyes válaszból elegendő egyet bejelölni a pontszerzéshez (ez külön jelzésre kerül az adott kérdésnél):

 • a versenyző az összes helyes megoldásból legalább egy helyeset bejelöl, de nem jelöl be helytelent: maximális pontszám
 • helytelen válasz bejelölése esetén nem jár pont, hiába van mellette helyes válasz is bejelölve!

Adatbekérős kérdések:

maximális pontszám jár a helyes válasz megadásáért (kis-és nagybetűt nem vesz a rendszer figyelembe). Helytelen válasz esetén nem jár pont, részpontszám ez esetben nincs!

Ha egy vitatott válasz később módosításra kerül, úgy ez később a versenyző pontszámának módosulását is magával vonhatja. Kiíró ilyen utólagos pontváltozások esetén az adott kategória versenyzőit igyekszik értesíteni.

 • A teljes Verseny lezárultát követően a kategóriánként első 25 helyezett személyazonosságát a versenyző által a regisztrációkor megadott adatok alapján a Kiíró jogosult ellenőrizni (többek között annak érdekében, hogy a versenyző valóban nem az adott hitelesítő alkalmazottja ). Amennyiben a Kiíró sem – a versenyző által megadott – e-mailen, sem telefonon nem tudja elérni és azonosítani a versenyzőt a díjátadót megelőző 10 munkanapon belül, akkor az adott versenyző helyezését és díjazását elveszti, és helyette az ő utána soron következő versenyzőt illeti meg a helyezése és díjazása.
 • A feladatok megoldása után, és azok beküldése előtt:
  • a versenyzőnek ki kell tölteni egy pár másodperces verseny-elégedettség felmérő kérdőívet a Verseny színvonalának mindenkor emelése érdekében; ezt követően
  • a versenyző 3-5 kérdést kap az IT munkaerőpiacra vonatkozóan, hét témakörben. A kérdőív kitöltése önkéntes alapon működik. Kiíró piackutatási motivációját az IT munkaerőpiac jobb megismerése és formálása indokolja, közösen a versenyzőkkel. A piackutatás kiértékelését, illetve részletes eredményét minden versenyző megkapja majd az anyagok feldolgozását és a díjátadót követően.

A megoldás beküldése az elégedettség-kérdőív és a piackutatási kérdések anonim megválaszolása után véglegesedik. Amennyiben a versenyző több kategóriában játszik, a piackutatáshoz kapcsolódó kérdéseket abban az esetben is csak egyszeri alkalommal kapja meg.

Kiíró a versenyző saját figyelmetlenségéből adódó hibák, illetve a versenyzők oldalán fellépő technikai hibák miatt nem vállal felelősséget.

A verseny fordulóinak időpontjai közép-európai idő alapján vannak meghatározva!

4.2. Verseny közbeni és utáni HR megkeresések

A verseny során a versenyző választásától függően hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy

 • a kategóriát hitelesítő partnercég és a Kiíró név szerint megtekinthesse a versenyző eredményét (százalékos formában) és ez alapján megszólíthassa a versenyzőt;
 • a kategóriát hitelesítő partnercég és a Kiíró anonim módon megszólíthassa a versenyzőt;
 • illetve elzárkózhat attól, hogy a kategóriát hitelesítő partnercég és a Kiíró megtekinthesse a eredményét és megszólíthassa őt.

A versenyző hozzájárulása alapján a kategóriát hitelesítő partnercég és a versenyző között létrejött kapcsolattal és jogviszonnyal összefüggésben a Kiíró kizárja mindennemű felelősségét. A kapcsolatfelvétel tényéről a Kiíró nem szerez tudomást, az teljes mértékben független a Kiírótól.

A versenyzők fel tudják tölteni önéletrajzukat vagy LinkedIn profiljukat a verseny felületére (opcionális). A feltöltött önéletrajzokat az adott kategóriát hitelesítő partner(ek) éri(k) el, amennyiben, az adott versenykategoriában a versenyző hozzájárult a megkeresésekhez.

A feltöltött önéletrajzokat / LinkedIn profilokat a verseny díjátadóját követő 180. napig érik el a partnerek, illetve a verseny szervezői, ezt követően a dokumentumok elérése, ezzel együtt a megkeresések lehetősége megszűnik.

4.3. A verseny közben gyűjthető badge-ek

A verseny során a versenyzők által elért eredményeket a Kiíró ún. badge-kkel díjazza, amelyek minden versenyző esetében megjelennek egy ún. nyilvános profilon, amelyet a versenyző saját, egyéni döntése alapján megoszthat LinkedIn-en, Twitteren vagy Facebookon.

Megszerezhető badge-ek és megszerzésük időpontja:

A verseny közben:

 • fordulógyőztes: a forduló megoldásának publikálásával egyidőben, azaz mindig az adott fordulót követő csütörtök reggel 8 órakor
 • átlagnál jobb időeredmény, átlag feletti pontszám: forduló megoldásának publikálásával egyidőben, azaz mindig az adott fordulót követő csütörtök reggel 8 órakor a 4. fordulótól kezdve
 • hibátlan forduló: forduló megoldásának publikálásával egyidőben, azaz mindig az adott fordulót követő csütörtök reggel 8 órakor a 4. fordulótól kezdve
 • elit klub: az a játékos kapja meg, aki az adott kategóriában legalább 5 fordulót hibátlanul megoldott. Kiosztása tehát leghamarabb az 5. forduló lezárultával történhet.

A verseny hét fordulójának lezárta után, a végső eredmények publikálásával egy időben:

 • hibátlan kategória
 • minden fordulót végigjátszott adott kategóriában
 • benne van a TOP 20%-ban kategóriánként

Az egyes fordulókban érkezett versenyzői észrevételek nem befolyásolják a kategóriák fordulógyőztesét, mivel már korábban hirdetjük meg a fordulógyőztest, minthogy az esetleges hibákat a panaszokat követően felülvizsgáljuk.

5. A Verseny értékelése (abszolút győztes és kategóriagyőztes)

 • A Verseny keretében kiírásra kerülő kategóriákban a Kiíró kategóriánként győztest hirdet. A kategória győztese az a versenyző lesz, aki az adott kategóriában a legtöbb helyes választ küldi be az adott kategória fordulóinak kérdéseire és ezáltal a legtöbb pontot gyűjti. Az egyes feladatokra 1-tól 20-ig terjedő pontszámot lehet kapni. Minél nehezebb, összetettebb, illetve magasabb szenioritást feltételez egy feladat egy fordulón belül, a pontszáma annál magasabb. A versenyzők minden forduló minden feladatánál látják, melyik feladatért mennyi pontszámot lehet kapni. Pontszámegyenlőség esetén a feladatokat a legjobb időeredménnyel teljesítő versenyző a győztes.
 • Az értékelés során elsődleges szempont a hibátlan megoldás. A Kiíró az időeredményt csak azonos számú helyes válasz esetén veszi figyelembe a versenyzők rangsorolásakor.
 • Kategóriagyőztes: az adott kategóriában a legtöbb pontot elérő versenyző. Pontegyezés esetén a jobb időeredmény dönt. 
 • Az ez alapján kialakult sorrendben a TOP10 versenyző kap pontot az alábbiak szerint az abszolút győztes kiszámolásához:
  • 1.helyezett 15 p
  • 2.helyezett 12 p
  • 3.helyezett 10 p
  • 4.helyezett 8 p
  • 5.helyezett 7 p
  • 6.helyezett 6 p
  • 7.helyezett 5 p
  • 8.helyezett 4 p
  • 9.helyezett 3 p
  • 10.helyezett 2 p
 • Nem lehet az adott kategória győztese, és nem kerülhet az adott kategória legjobb 10 versenyzője közé az a versenyző, aki az adott kategóriát hitelesítő partner cég alkalmazottja (ideértve bármilyen munkavégzésre irányuló jogviszonyt), vagy aki az adott hitelesítő partner munkavállalója volt (ideértve bármilyen munkavégzésre irányuló jogviszonyt) a Verseny megkezdése előtti 365 napon belül. Továbbá nem indulhat az adott fordulóban, aki az adott kategória feladatsorának előzetes ellenőrzését, lektorálását végzi. Az ilyen kizáró tényező hatálya alatt álló versenyző tehát játszani ugyan játszhat az adott kategóriában, de helyezése érvénytelen lesz.
 • A Verseny abszolút győztese a kategóriák legjobb 10 versenyzője közül kerülhet ki. Az abszolút győztes kihirdetésénél holtverseny esetén a versenyzők összesített időeredménye rangsorol. Ha minden kategóriát egyetlen (értsd egy-egy) versenyző tud csak hibátlanul megoldani és emiatt pontegyenlőség alakul ki, a hibátlan megoldást adók között sorsolás útján kerül ki az abszolút győztes, mivel ebben az esetben az időeredmény összehasonlítása nem konzekvens, mivel a kategóriákban a feladatok száma és nehézségi szintje objektíven nem összehasonlítható.
 • Kategórián belüli pontegyezésnél az idő dönt, ilyenkor az kapja a pontot, aki gyorsabb volt.
 • Abszolút győztes az, aki a fentiek alapján a legtöbb pontot szerzi a TOP10-es helyezésekből összeadott pontok alapján.
 • Versenyző egy adott forduló eredményeit, helyes megoldásait az azok közzétételét követő 5. napig vitathatja az erre rendelkezésre álló űrlap kitöltésének segítségével.

6. Nyeremények

 • A kategóriák győztesei, illetve második és harmadik helyezettjei az adott kategóriára meghirdetett nyereményekre válnak jogosulttá, melyeket a szakmai hitelesítők kategóriaoldalán lehet megismerni.
 • Az abszolút győztes (ld. V. pont) a főnyereményt kapja.

6.1. Főnyeremény:

 • később került meghatározásra Lásd a Nyeremények aloldalon.

A győztesek neve, illetve kategóriánként az első 25 helyezett neve, összesített pontszáma és ideje feltüntetésre (publikálásra) kerül egy online cikkben a https://megmerettetes.hu/ oldalon (a hozzájárulás visszavonható a versenyző által). A versenyzők elektronikusan le tudják kérni az oklevelüket magyar és angol nyelven.

6.2. Verseny közbeni nyeremények

A kategóriák fordulógyőztesei a verseny során végig kisebb nyereményben részesülnek. A pontos nyereményekről Kiíró a verseny indulásakor értesíti a versenyzőket.

6.3. Legjobb női versenyző díja

Az MSCI jóvoltából Kiíró díjazza azt a női versenyzőt, aki az összesített eredmények alapján a legjobb helyezést éri el (lásd 5.pont). A díj a verseny folyamán kerül megállapításra. Ugyanazon versenyző legfeljebb két egymást követő évben nyerheti meg a díjat. Amennyiben ennél többször ugyan azt a női versenyzőt illeti meg a cím, a díjat a soron következő női versenyző nyeri. 

7. Céges házi verseny

2023-ban biztosítjuk a lehetőségét, hogy vállalatok IT területei saját házi versenyt szervezzenek a Versenyen belül az adott évben elérhető kategóriák keretei között. Ezáltal kiderül, hogy ki a legsokoldalúbb kolléga a cégnél! 

7.1 Nevezés a házi versenyre

A házi versenyre a vállalat egyik olyan munkatársának érdemes regisztrálni, aki összefogja a cégen belül a versenyt. A regisztrációt követően (Céges) Szervező szerepkört vesz fel, ami után meg tudja hívni a résztvevő kollégákat. A munkatársaknak mindenképpen regisztrált versenyzőknek kell lenniük, de a versenyre való regisztrálás előtt és után is kaphatnak emailben meghívót a versenyre a Szervezőtől. Szervező kezdeményezésére az érintett kollégák meghívót kapnak, amelyben meg kell erősíteniük az adott céges csapathoz való tartozásukat. Amennyiben egy adott meghívott még nem regisztrált a Verseny felületén, a Szervező meghívására először a regisztráció szükségességéről értesítést kap, a csapathoz való tartozását csak megerősített regisztrációt követően tudja jóváhagyni amelyről a megerősített regisztrációt követően külön emailt kap .

7.2. Kategóriaválasztás

A házi versenyben részt vevőknek a többi versenyzőhöz hasonlóan kötelező legalább egy kategóriát választaniuk. Felső korlát nincs, bármennyi témakörben próbára tehetik magukat.

7.3. A házi verseny

Az egy céghez regisztrált versenyzők egymás ellen versenyeznek, a hét forduló után kiderül, hogy ki éri el a legjobb eredményt az adott vállalat kollégái közül. A házi verseny nyertesét a vállalat egyéni döntés alapján díjazhatja, a Szervezők az egyéni legjobbakat nem díjazzák.

Szervező a profiljában látja a hozzá tartozó kollégák által elért pontszámokat, a vállalaton belüli helyezést kategóriánként szűrhetően.

7.4. A házi verseny legjobbjai

A verseny végén a díjátadón Szervező az átlag teljesítmény alapján számolt legjobb eredményt elérő három céget (=csapatot) díjazza. Az átlag eredmények pontos számítása a következő: Kategóriánként kiszámoljuk a csapattagok végső helyezése alapján az átlag helyezésüket.  Ezt követően a kategóriánkénti átlaghelyezéseket is összeadva és a játszott kategóriák számával elosztva számítjuk az összesített helyezést. (példa: 2 csapattag 2-2 kategóriában játszik. “A” kategóriában: 3. és 5. helyet szerezték meg, “B” kategóriában a 12. és 14. helyet. “A” kategóriában átlag helyezésük a 4. hely, “B” kategóriában az átlag helyezésük a  13. hely. Összesített átlag alapján: 8.5 helyezés).

Összesített helyezés-egyenlőség esetén az a csapat győz, aki több kategóriában indult, mert az Országos IT Megmérettetés a sokoldalúságot különösen díjazza. Amennyiben ezek alapján sem állapítható meg az összesített győztes, akkor annyian viselik az adott címet, amennyi csapat azt az összesített helyezést birtokolja.  Egy céges csapatot minimum 2 csapattag kell alkossa, felső határ nincs.

A verseny lezárását követően a díjátadón felfedjük a három legjobban teljesítő vállalatot, és kiderül, kié lesz a “Legjobb hazai IT csapat” cím – arany / ezüst / bronz fokozatban, amit egy évig birtokolhatnak.

8. Egyéb rendelkezések

  • A Kiíró és a szakmai hitelesítők kizárják a felelősségüket a Verseny keretében fellépő mindenfajta adatvesztésért, hibásan, késedelmesen, hiányosan általuk vagy részükre megküldött adatért, információért és azokkal kapcsolatban járulékosan fellépő mindennemű kárért.
  • A Kiíró a nyeremény átadás-átvételének elmulasztása és sikertelensége miatt nem vállal felelősséget, amennyiben az adott győztes vagy díjazott versenyző értesítése akár az internetszolgáltató hibájából, akár azért nem volt lehetséges, mert a versenyző a regisztráció során hibás adatokat adott meg, vagy egyéb, a saját érdekkörében felmerülő okból nem szerzett tudomást az értesítésről.
  • A versenyző által a regisztráció során megadott adatok valódiságáért és megfelelőségéért a versenyzőt terheli minden felelősség. A versenyző által tévesen vagy hibásan megadott adatokért a Kiíró nem vállal felelősséget.
  • A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a Verseny során bármilyen gyanús esemény észlelése esetén az adott személyt (versenyzőt) egyoldalúan és indokolási kötelezettség nélkül kizárja a Versenyből.
  • A Kiíró kizárja a felelősségét minden olyan reklamációval vagy egyéb kártérítési és díj-visszafizetési követeléssel kapcsolatban, amely azzal kapcsolatos, hogy a versenyző nem megfelelő (számára megoldhatatlan) Kategóriában nevezett, vagy a versenyző elégedetlen az elért eredményével (pontszámával).
  • A jogsértő, illetve a jelen Versenyszabályzatban foglaltak megsértésével megoldott vagy megküldött megoldás érvénytelen, és a Kiíró jogosult a megoldást figyelmen kívül hagyni, valamint az adott versenyzőt a Versenyből kizárni.
  • Amennyiben a versenyző egy adott megoldására kapott eredményével (pontszámával) nem ért egyet, vagy a feladattal kapcsolatban egyéb sérelme merül fel, úgy panasszal vagy reklamációval az adott eredményéről való tudomásszerzést követő öt (5) munkanapon belül, egy (1) alkalommal fordulhat a Kiíró felé. Amennyiben a versenyző panaszát vagy reklamációját a Kiíró alaptalannak tartja, úgy a versenyzőnek az adott eredménye tekintetében további jogorvoslati lehetősége nincs.
  • A Kiíró kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely abból ered, hogy – a jelen Versenyszabályzat vagy jogszabály rendelkezéseinek a versenyző általi megszegése miatt – a Kiíró a Versenyt vagy annak egyes részeit felfüggeszti, vagy idő előtt megszünteti.
  • Amennyiben a versenyző magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Kiíróval szemben – a jelen Versenyszabályzat elfogadásával létrejövő jogviszonyra tekintettel – bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a versenyző köteles minden, a Kiíró által megkövetelt intézkedést megtenni és a Kiírónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Kiírót a versenyző bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
  • A versenyző köteles a Kiírónak megtéríteni valamennyi olyan kárt illetve költséget, amely a Kiírót a versenyző bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben érte.
  • A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a jelen Versenyszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Versenyt, akár a Verseny időtartama alatt indokolás nélkül egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A Verseny indokolás nélküli megszüntetése esetén a versenyző egyéb kompenzációra vagy kártérítésre nem tarthat igényt (függetlenül attól, hogy a Verseny során milyen eredményeket ért el).
  • A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket módosítsa, vagy azok kiosztásának lehetőségét visszavonja, amennyiben a nyereményt biztosító szerződéses partnere a nyereményre vonatkozó felajánlását visszavonja.
  • A Kiíró kizárja felelősségét minden a Verseny során, vagy azzal összefüggésben felmerülő, harmadik személynek okozott, valamint esetleges technikai hibákból eredő károkért.
 • Az egyes feladatok és azok megoldásai szellemi tulajdont képeznek, ennek megfelelően oltalom alatt állnak. Erre vonatkozó engedély nélkül tilos a feladatok és megoldások másolása, sokszorosítása, megosztása és nyilvánosság felé történő közvetítése. A szellemi tulajdon megsértése a Versenyből történő kizárást, valamint polgári jogi és büntetőjogi felelősségre vonást eredményez.
 • Bármilyen kérdés esetén itt tudsz minket elérni, valamint a: megmerettetes@humanpriority.hu email címen.

9. Regisztrációs nyilatkozat

 • A Versenyre történő regisztráció véglegesítéséhez  a versenyző köteles elfogadni a jelen Versenyszabályzatban foglaltakat.
 • A Kiíró a versenyző személyes adatainak kezelésekor a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a weboldalon elérhető Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint jár el.
 • A Kiíró Adatkezelési Tájékoztatója itt érhető el.
 • A Kiíró jogosult a Versenyre regisztrált versenyző részére hírlevelet vagy egyéb célzott reklámlevelet küldeni, amennyiben a versenyző a regisztrációkor ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. Kiíró nem köteles ellenőrizni a versenyző által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor rendelkezésre bocsájtott adatok valóságtartalmát.
 • A Kiíró a hírlevelekben és reklámlevelekben biztosítja a leiratkozás lehetőségét, így versenyző az önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben Kiíró a visszavonást követően a versenyző részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklámlevelet nem küld, továbbá törli a versenyző adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

Készült: Budapest, 2023.08.25.

2023-as partnereink

Akik nélkül nem menne