Versenyszabályzat

Országos IT Megmérettetés

A 2022-es verseny szabályzata hamarosan elérhető lesz!

2021-es versenyszabályzat:

Az Országos IT Megmérettetés egy online IT verseny, melyen bármely magyar nyelvet értő, nagykorú magánszemély indulhat. Egyszerre ad tanulási lehetőséget a legmodernebb technológiák kérdései mentén, másrészt visszacsatolást, hol is állnak a játékosok mások tudásához képest.hely

Az V. Országos IT Megmérettetés (a továbbiakban: Verseny) kezdete: 2021. október 14. (csütörtök)

Végleges regisztráció és kategóriára jelentkezés határideje: 2021. október 13. (szerda) 23:59

Legalább egy kategória választása kötelező a Versenyben való részvételhez!

1. Választható kategóriák és szakmai hitelesítőik

 • .NET fejlesztés C# nyelven – DXC Technology
 • Adattárház elemző – BCS Business Consulting Services
 • Akadálymentes weboldalak – Edelényi Zsolt- Web25
 • Angular frontend fejlesztés- TCS TATA Consultancy Services
 • Beágyazott rendszerek (C) – Robert Bosch Kft.
 • C++ programozás – Human Priority Kft., illetve a tavalyi év győztese, Szalkai Balázs
 • Cloud Engineering – IBM
 • Cyber security – Continental
 • Csapatkategória – Training360 Kft.
 • DevOps – EPAM
 • Hálózati ismeretek – Deutsche Telekom IT Solution
 • Hatékony JAVA programozás – MSCI
 • Ipar 4.0 egyedi termékfejlesztés – Semilab Zrt.
 • Ipari hálózatok – Com-Forth Kft.
 • IT Biztonság- EURO ONE Számítástechnika Zrt.
 • Java 11 – IBM
 • Konténerizáció (Kubernetes) – Nokia
 • Linux rendszerfejlesztés és üzemeltetés – One Identity – Quest Hungary
 • Nyelvfüggetlen programozás és adatbáziskezelés – SAP Hungary Kft.
 • Probléma-analízis enterprise rendszerekben – AdNovum Hungary Kft.
 • Python – Cambridge Mobile Telematics (TrueMotion)
 • React.js – Accenture
 • Térinformatika – Ulyssys Kft.
 • Tesztautomatizálás- EPAM
 • Windows / Microsoft Server üzemeltetés – Training360 Kft.

A szakmai hitelesítő állítja össze a kérdéseket, feladatokat és magyarázza meg a megoldást szövegesen írva, vagy videó formájában. A Verseny kiírásával és lebonyolításával kapcsolatban a Human Priority Kft. (a továbbiakban: Kiíró) jár el.

A szakmai hitelesítő egy olyan hosszúságú feladatsort állít össze, amely egy átlagos tudású szakember számára kb. 10 perc alatt megoldható, ugyanakkor a Kiíró belátása szerint dönthet akként, hogy az adott feladatsor megoldására 10 perctől eltérő időkeretet határoz meg, maximum 60 percben. A feladatok egyre nehezednek. Az első forduló kérdései a körülbelül 1 éves tapasztalatú szintnek felelnek meg, az utolsó 3-4 forduló feladatainak időkereten belüli megoldásához már komoly szakmai ismeret szükséges.

2. Regisztráció, a Versenyen való részvétel feltételei

 • A Versenyen való részvételhez az alábbi 3 feltétel maradéktalan teljesítése szükséges:
 • regisztráció a Versenyre
 • kategória(ák) választás(a);
 • a regisztráció sikeres befejezéséhez szükséges a jelen Versenyszabályzat, valamint az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása.
 • A Versenyre való regisztráció során a versenyzőnek meg kell adnia a valós kereszt- és vezeték nevét, e-mail címét és telefonszámát és jelszót. A versenyre való regisztráció teljes mértékben önkéntes, így az adatok megadása is a versenyző önkéntes hozzájárulásán alapulnak, azonban a Versenyen való részvételhez ezen adatok megadása nélkülözhetetlen.

(A telefonszám megadása azért feltétlenül szükséges a Versennyel összefüggő rendkívül fontosságú és sürgősségű értesítések megküldésére, valamint a nyeremény átadásának egyeztetése miatt is. Marketing célokra a Kiíró nem használja a telefonszámot. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletesebb információk az Adatkezelési Tájékoztatóban találhatóak.)

2.1 Korábbi versenyzők regisztrációja

Azok a versenyzők, akik a 2020-as évben is részt vettek a játékban, tehát legalább egy kategóriára neveztek, egy új jelszó beállításával tudják használni a 2021-es felületet. Új jelszót igényelni az alábbi linken lehetséges (természetesen abban az esetben, hogy valaki ugyanazzal az e-mail címmel játszik, mint 2020-ban) : https://app.megmerettetes.hu/jelszo/helyreallitas

Ha egy játékos 2020-ban játszott, de idén másik e-mail címmel szeretne játszani, az új jelszóval kell regisztrálnia kell a felületen.

Amennyiben valaki a korábbi években (tehát 2017, 2018, 2019) vett részt a játékban, de a 2020-ban nem játszott, annak a teljes regisztrációs folyamatot végig kell vinnie.

3. Nevezési díj

A versenyen nevezési díj nincs, az azon való részvétel ingyenes.

4. A Verseny menete, a versenyzés feltételei

 • 7 héten át kategóriánként 7 fordulóban, 10-20 perces feladatok megoldásával valósul meg a Verseny, de egy-egy fordulóban ettől időkerettől eltérhet a Kiíró, maximum 60 perc időtartamig.
 • Az első 4 körben a versenyző a feladatokat csütörtöktől a következő hét kedd éjfélig bármikor megoldhatja.
 • A csapatkategória 4 fordulóból áll, 2021.október 20.-tól kezdődően négy szerdán át 20:00 órától kerül sor a játékra.
 • Az utolsó 3 fordulót az adott kategóriához kijelölt napokon lehet megoldani 7-22 óra között.
 • Az utolsó három forduló feladatai a nehézségi szintjükre való tekintettel kétszer annyi pontot érnek (külön-külön fordulóként), mint az előző fordulókban elérhető pontszámok. (Ettől eltérések felfele és lefele is lehetnek, tehát nem pontosan kétszer annyiról van szó, ez az adott hitelesítő partner által meghatározottakon múlik.)
 • Nem lehet győztes egyetlen kategóriában sem az a versenyző, aki az utolsó három fordulóból legalább kettőben nem vett részt.
 • A Verseny elindulását követően minden héten csütörtökön e-mailben kapja meg a versenyző az adott feladatról az értesítést, illetve az értesítés elérhető a verseny felületére való bejelentkezéssel is – fordulónként 1 db e-mailben. A feladatokra előre meghatározott idő áll rendelkezésre, amely információ az adott forduló indítása előtt elérhető a versenyzők számára, csak úgy, mint a forduló egyes feladatiért járó pontszám.
 • Ha a versenyző egy fordulót kihagy a hét fordulóból, Kiíró az adott forduló feladatsorainak maximális idejét könyveli el számára, illetve 0, azaz nulla pontot kap az adott fordulóért.
 • Egy versenyző egy feladat megoldásával csak egyszer próbálkozhat.
 • A versenyző a feladatok megoldása során az internetet használhatja segítségként. A versenyszervezők igyekeztek minél életszerűbbé tenni a körülményeket.
 • A Verseny során kizárólag a megoldások benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott és az egyes feladatok megoldására biztosított időkereten belül megoldott feladatok kerülnek elbírálásra.
 • A versenyző aktuális helyezése a negyedik forduló után fog látszódni a versenyző számára az alábbiak szerint: a versenyző az összes induló hány százaléka között van eredményei alapján (legjobb 20%, 40%, 60%….)
 • A versenyben elért pontszámok megjelentése: az adott fordulóban elérhető maximális pontszám / a versenyző pontszáma, illetve adott időpontig gyűjtött összpontszám / maximálisan elérhető pontszám
 • A Verseny során az egyes fordulók megoldásai minden csütörtökön 8 órától lesznek elérhetőek.
 • A versenyben nincs olyan kérdés, amelyre ne lenne helyes válasz, és olyan kérdés sincs, amire minden válasz helyes.
 • A Verseny során Kiíró az alábbiak szerint fogadja el a megoldásokat:
  • feleletválasztós kérdés:
   • a versenyző az összes helyes választ bejelöli, de nem jelöl meg helytelen választ: maximális pont
   • versenyző az összes lehetséges válaszból valamennyit bejelöl, de nem jelöl be helytelent: részpontszámot kap az adott feladatért (pl. 5 helyes válaszból 3 helyes, a versenyző 2-t bejelöl ezekből, és nem jelöl be helytelent: 2/3 pont)
 • olyan feleletválasztós kérdés, amelynél a több helyes válaszból elegendő egyet bejelölni a pontszerzéshez:
  • a versenyző az összes helyes megoldásból legalább egy helyeset bejelöl, de nem jelöl be helytelent: maximális pontszám
  • helytelen válasz bejelölése esetén nem jár pont, hiába van mellette helyes válasz is bejelölve!
 • adatbekérős kérdés: maximális pontszám jár a helyes válasz megadásáért (kis-és nagybetűt, szóközt nem vesz a rendszer figyelembe). Helytelen válasz esetén nem jár pont, részpontszám ez esetben nincs!
 • Ha egy vitatott válasz később módosításra kerül, úgy ez később a versenyző pontszámának módosulását is magával vonhatja. Kiíró ilyen utólagos pontváltozások esetén az adott kategória versenyzőit igyekszik értesíteni.
 • A teljes Verseny lezárultát követően a kategóriánként első 10-10 helyezett személyazonosságát a versenyző által önkéntesen megadott adatok alapján a Kiíró jogosult ellenőrizni (többek között annak érdekében, hogy a versenyző valóban nem az adott hitelesítő alkalmazottja ). Amennyiben a Kiíró sem – a versenyző által megadott – e-mailen, sem telefonon nem tudja elérni és azonosítani a versenyzőt a Verseny lezárultát követő 5 munkanapon belül, akkor az adott versenyző helyezését és díjazását elveszti, és helyette az ő utána soron következő versenyzőt illeti meg a helyezése és díjazása.
 • A feladatok megoldása után, és azok beküldése előtt:
  • a versenyzőnek ki kell tölteni egy 1 perces verseny-elégedettség felmérő kérdőívet a Verseny színvonalának mindenkor emelése érdekében; ezt követően
  • a versenyző őt érintő, releváns kérdéseket kap, piackutatási célból. Kiíró piackutatási motivációját az IT munkaerőpiac jobb megismerése és formálása indokolja, közösen, a versenyzőkkel.

A megoldás beküldése az elégedettség-kérdőív és a piackutatási kérdések anonim megválaszolása után véglegesíthető. Amennyiben a versenyző több kategóriában játszik, a piackutatáshoz kapcsolódó kérdéseket abban az esetben is csak egyszeri alkalommal kapja meg.

Kiíró a versenyző saját figyelmetlenségéből adódó hibák miatt nem vállal felelősséget.

A verseny fordulóinak időpontjai közép-európai idő alapján vannak meghatározva!

4.1. Verseny közbeni és utáni megkeresések

A verseny során a versenyző választásától függően hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy

 • a kategóriát hitelesítő partnercég és a Kiíró név szerint megtekinthesse a versenyző eredményét (százalékos formában) és ez alapján megszólíthassa a versenyzőt;
 • a kategóriát hitelesítő partnercég és a Kiíró anonim módon megszólíthassa a versenyzőt;
 • illetve elzárkózhat attól, hogy a kategóriát hitelesítő partnercég és a Kiíró megtekinthesse a versenyző eredményét és megszólíthassa őt.

Ezen kívül egy kategóriában, a C++ fejlesztésben a versenyzők arról is nyilatkoznak, hogy Kiíró partnerei, a Robert Bosch Kft. és a BalaSys IT Kft. megszólíthatja-e a versenyzőt.

A versenyző hozzájárulása alapján a kategóriát hitelesítő partnercég és a versenyző közötti létrejött kapcsolattal és jogviszonnyal összefüggésben a Kiíró kizárja mindennemű felelősségét. A kapcsolatfelvétel tényéről a Kiíró nem szerez tudomást, az teljes mértékben független a Kiírótól.

Szeptember 20-tól a versenyzők fel tudják tölteni önéletrajzukat vagy LinkedIn profiljukat a verseny felületére (opcionális). A feltöltött anyagokat azon kategóriát hitelesítő partner éri el, ahol hozzájárultak a megkeresésekhez.

A feltöltött önéletrajzokat / LinkedIn profilokat a verseny díjátadóját követő 180. napig érik el a partnerek, illetve a verseny szervezői, ezt követően a dokumentumok elérése, ezzel együtt a megkeresések lehetősége megszűnik.

5. Csapatkategória

2021-ben 3-5 fős csapatok is nevezhetnek az Országos IT Megmérettetésre. A csapatból mindössze EGY VALAKINEK kell és szükséges regisztrálnia a verseny felületén, illetve jelentkezni a kategóriára. A csapatjáték egy külső, harmadik fél által biztosított felületen zajlik. A külső felület elérhetőségét Kiíró az első fordulókor publikálja a kategóriára regisztrálók fele.

A csapatkategóriában az egyéni kategóriáktól eltérően összesen 4 forduló lesz.

A csapatjátékban elért eredmény nem számít bele a verseny abszolút győztes címéhez szükséges eredményekbe.

6. A Verseny értékelése (abszolút győztes és kategóriagyőztes)

 • A Verseny keretében kiírásra kerülő kategóriákban a Kiíró kategóriánként győztest hirdet. A kategória győztese az a versenyző lesz, aki az adott kategóriában a legtöbb helyes választ küldi be az adott kategória fordulóinak kérdéseire és ezáltal a legtöbb pontot gyűjti. Az egyes feladatokra 1-tól 20-ig terjedő pontszámot lehet kapni. Minél nehezebb, összetettebb, illetve magasabb szenioritást feltételez egy feladat egy fordulón belül, a pontszáma annál magasabb. Az utolsó 3 forduló elérhető összpontszáma magasabb lesz, mint a korábbi fordulóké. A versenyzők minden forduló minden feladatánál látják, melyik feladatért mennyi pontszámot lehet kapni. Pontszámegyenlőség esetén a feladatokat a legjobb időeredménnyel teljesítő versenyző a győztes.
 • Az értékelés során elsődleges szempont a hibátlan megoldás. A Kiíró az időeredményt csak azonos számú helyes válasz esetén veszi figyelembe a versenyzők rangsorolásakor.
 • Nem lehet az adott kategória győztese, és nem kerülhet az adott kategória legjobb 10 versenyzője közé az a versenyző, aki az adott kategóriát hitelesítő partner cég alkalmazottja (ideértve bármilyen munkavégzésre irányuló jogviszonyt), vagy aki az adott hitelesítő partner munkavállalója volt (ideértve bármilyen munkavégzésre irányuló jogviszonyt) a Verseny megkezdése előtti 365 napon belül. Továbbá nem indulhat az adott fordulóban, aki az adott kategória feladatsorának előzetes ellenőrzését, lektorálását végzi. Az ilyen kizáró tényező hatálya alatt álló versenyző tehát játszani ugyan játszhat az adott kategóriában, de nem kaphat pontot a kategória után.
 • A Verseny abszolút győztese a kategóriák legjobb 10 versenyzője közül kerülhet ki. Az abszolút győztes kihirdetésénél holtverseny esetén a versenyzők összesített időeredménye rangsorol. Ha minden kategóriát egyetlen (értsd egy-egy) versenyző tud csak hibátlanul megoldani és emiatt pontegyenlőség alakul ki, a hibátlan megoldást adók között sorsolás útján kerül ki az abszolút győztes, mivel ebben az esetben az időeredmény összehasonlítása nem konzekvens, mivel a kategóriákban a feladatok száma és nehézségi szintje objektíven nem összehasonlítható.
 • Kategóriagyőztes: az adott kategóriában a legtöbb pontot elérő játékos. Pontegyezés esetén a jobb időeredmény dönt. Az ez alapján kialakult sorrendben a TOP10 játékos kap pontot az alábbiak szerint:
 1. helyezett 15 p
 2. helyezett 12 p
 3. helyezett 10 p
 4. helyezett 8 p
 5. helyezett 7 p
 6. helyezett 6 p
 7. helyezett 5 p
 8. helyezett 4 p
 9. helyezett 3 p
 10. helyezett 2 p
 • Kategórián belüli pontegyezésnél az idő dönt, ilyenkor az kapja a pontot, aki gyorsabb volt.
 • Abszolút győztes az, aki a fentiek alapján a legtöbb pontot szerzi.
 • Versenyző egy adott forduló eredményeit a megoldások közzétételét követő 5. napig vitathatja az erre rendelkezésre álló űrlap kitöltésének segítségével.

7. Nyeremények

 • A kategóriák győztesei az adott kategóriára meghirdetett nyereményre válnak jogosulttá, melyet a szakmai hitelesítők versenyoldalán  lehet megismerni.
 • Az abszolút győztes a főnyereményt kapja meg.

Főnyeremény:

A Huawei prémium kialakítású MateBook-ja. Az ultravékony, bivalyerős és strapabíró notebook otthoni és üzleti felhasználásra is kiváló társ lesz.

A nyeremény pontos megnevezésére a verseny időtartama közben kerül sor.

A nyeremény átvétele előtt a Kiíró nyilatkoztatja a versenyzőt arra vonatkozóan, hogy a versenyző nem áll-e a 6. pontban írt kizáró tényezők hatálya alatt. A győztesek neve (kategóriánként az első 10 helyezett) feltüntetésre (publikálásra) kerülnek egy online cikkben (a hozzájárulás visszavonható a versenyző által). Elektronikusan le tudják kérni az oklevelüket.

7.1. Verseny közbeni nyeremények

Azon versenyzők, akik minden héten visszatérnek a játékba, és azon kategóriák közül, amelyekre jelentkeztek, legalább egyben játszanak az adott fordulóban, a 3. forduló után, illetve azt követően egészen a verseny végéig hetente sorsoláson vesznek részt. A nyeremények, illetve további információk az alábbi oldalon érhetőek el: https://megmerettetes.hu/a-kitartoknak/. Az egyes fordulók utáni sorsoláson való részvétel feltétele, hogy legalább egy kategóriában az addigi összes fordulóban küldjön be feladatlapot az adott versenyző.

7.2. Legjobb női játékos díja

Az MSCI jóvoltából Kiíró díjazza azt a női versenyzőt, aki az összesített eredmények alapján a legjobb helyezést éri el (ld.6.pont). A díj: nettó 150 000 Ft.

8. Egyéb rendelkezések

 • A Kiíró és a szakmai hitelesítők kizárják a felelősségüket a Verseny keretében fellépő mindenfajta adatvesztésért, hibásan, késedelmesen, hiányosan általuk vagy részükre megküldött adatért, információért és azokkal kapcsolatban járulékosan fellépő mindennemű kárért.
 • A Kiíró a nyeremény átadás-átvételének elmulasztása és sikertelensége miatt nem vállal felelősséget, amennyiben az adott győztes vagy díjazott versenyző értesítése akár az internetszolgáltató hibájából, akár azért nem volt lehetséges, mert a versenyző a regisztráció során hibás adatokat adott meg, vagy egyéb, a saját érdekkörében felmerülő okból nem szerzett tudomást az értesítésről.
 • A versenyző által a regisztráció során megadott adatok valódiságáért és megfelelőségéért a versenyzőt terheli minden felelősség. A versenyző által tévesen vagy hibásan megadott adatokért a Kiíró nem vállal felelősséget.
 • A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a Verseny során bármilyen gyanús esemény észlelése esetén az adott személyt (versenyzőt) egyoldalúan és indokolási kötelezettség nélkül kizárja a Versenyből. Indokolás nélküli kizárás esetén a versenyzőnek a nevezési díj visszajár.
 • A Kiíró kizárja a felelősségét minden olyan reklamációval vagy egyéb kártérítési és díj-visszafizetési követeléssel kapcsolatban, amely azzal kapcsolatos, hogy a versenyző nem megfelelő (számára megoldhatatlan) Kategóriában nevezett, vagy a versenyző elégedetlen az elért eredményével (pontszámával).
 • A jogsértő, illetve a jelen Versenyszabályzatban foglaltak megsértésével megoldott vagy megküldött megoldás érvénytelen, és a Kiíró jogosult a megoldást figyelmen kívül hagyni, valamint az adott versenyzőt a nevezési díj visszafizetése nélkül a Versenyből kizárni.
 • Amennyiben a versenyző egy adott megoldására kapott eredményével (pontszámával) nem ért egyet, vagy a feladattal kapcsolatban egyéb sérelme merül fel, úgy panasszal vagy reklamációval az adott eredményéről való tudomásszerzést követő három (3) munkanapon belül, egy (1) alkalommal fordulhat a Kiíró felé. Amennyiben a versenyző panaszát vagy reklamációját a Kiíró alaptalannak tartja, úgy a versenyzőnek az adott eredménye tekintetében további jogorvoslati lehetősége nincs.
 • A Kiíró kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely abból ered, hogy – a jelen Versenyszabályzat vagy jogszabály rendelkezéseinek a versenyző általi megszegése miatt – a Kiíró a Versenyt vagy annak egyes részeit felfüggeszti, vagy idő előtt megszünteti.
 • Amennyiben a versenyző magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Kiíróval szemben – a jelen Versenyszabályzat elfogadásával létrejövő jogviszonyra tekintettel – bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a versenyző köteles minden, a Kiíró által megkövetelt intézkedést megtenni és a Kiírónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Kiírót a versenyző bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
 • A versenyző köteles a Kiírónak megtéríteni valamennyi olyan kárt illetve költséget, amely a Kiírót a versenyző bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben érte.
 • A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a jelen Versenyszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Versenyt, akár a Verseny időtartama alatt indokolás nélkül egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A Verseny indokolás nélküli megszüntetése esetén a versenyzőnek a nevezési díj visszajár, egyéb kompenzációra vagy kártérítésre a versenyző nem tarthat igényt (függetlenül attól, hogy a Verseny során milyen eredményeket ért el).
 • A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket módosítsa, vagy azok kiosztásának lehetőségét visszavonja, amennyiben a nyereményt biztosító szerződéses partnere a nyereményre vonatkozó felajánlását visszavonja.
 • A Kiíró kizárja felelősségét minden a Verseny során, vagy azzal összefüggésben felmerülő, harmadik személynek okozott, valamint esetleges technikai hibákból eredő károkért.
 • Az egyes feladatok és azok megoldásai szellemi tulajdont képeznek, ennek megfelelően oltalom alatt állnak. Erre vonatkozó engedély nélkül tilos a feladatok és megoldások másolása, sokszorosítása, megosztása és nyilvánosság felé történő közvetítése. A szellemi tulajdon megsértése a Versenyből történő kizárást, valamint polgári jogi és büntetőjogi felelősségre vonást eredményez.
 • Bármilyen kérdés esetén itt tudsz minket elérni: info@ithon.info

9. Regisztrációs nyilatkozat

 • A Versenyre történő regisztrációval a versenyző a jelen Versenyszabályzatban foglaltakat kifejezetten elfogadja.
 • A Kiíró a versenyző adatainak kezelésekor a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a saját Adatkezelési Tájékoztatója rendelkezései szerint jár el.
 • A versenyző regisztrációjának elküldésével kifejezetten elfogadja a Kiíró Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat. A Kiíró Adatkezelési Tájékoztatója itt érhető el.
 • A Kiíró jogosult a Versenyre regisztrált versenyző részére hírlevelet vagy egyéb célzott reklámlevelet küldeni, amennyiben a versenyző a regisztrációkor ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. Kiíró nem köteles ellenőrizni a versenyző által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor rendelkezésre bocsájtott adatok valóságtartalmát.
 • A Kiíró a hírlevelekben és reklámlevelekben biztosítja a leiratkozás lehetőségét, így versenyző az önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben Kiíró a visszavonást követően a versenyző részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklámlevelet nem küld, továbbá törli a versenyző adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

Készült: Budapest, 2021.08.10.

2022-es partnereink

Akik nélkül idén sem menne