Versenyszabályzat

VI. Országos IT Megmérettetés

Az Országos IT Megmérettetés egy online IT verseny, melyen magyar nyelvet értő, 18. életévét betöltött magánszemélyek indulhatnak. 18 év alatti versenyzők szülői regisztrációval tudnak részt venni a versenyen. A szervezők nem vállalnak felelősséget a 18 év alatti versenyzőknek küldött tartalmakért!

A Megmérettetés elsődlegesen tapasztalt szakembereknek szól, egyszerre ad tanulási lehetőséget a legmodernebb technológiák kérdései mentén, másrészt visszacsatolást, hol is állnak a játékosok mások tudásához képest.

A VI. Országos IT Megmérettetés (a továbbiakban: Verseny) kezdete: 2022. október 13. (csütörtök)

Végleges regisztráció és kategóriára jelentkezés határideje: 2022. október 12. (szerda) 23:59

Legalább egy kategória választása kötelező a Versenyben való részvételhez!

1. Választható kategóriák és szakmai hitelesítőik

 • .NET fejlesztés C# nyelven – DXC Technology
 • Akadálymentes weboldalak – Edelényi Zsolt- Web25
 • Beágyazott rendszerek (C) – Robert Bosch Kft.
 • Cloud BI – DXC Technology
 • Cloud Engineering – IBM
 • Cyber security – Continental
 • Data science az IT security-ben – SOPHOS
 • DevOps – EPAM
 • Excel mesterfokon: a jövő üzleti elemzője – Training360 Kft.
 • Hatékony JAVA programozás – MSCI
 • Ipar 4.0 .NET C# alapokon – Semilab Zrt.
 • IT Biztonság – EURO ONE Számítástechnika Zrt.
 • Java Spring microservices – Vodafone Zrt.
 • Mesterséges intelligencia – Ulyssys Kft.
 • Microsoft hybrid cloud mérnök / támogató – EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
 • Mobilfejlesztés – AutSoft Zrt.
 • Linux rendszerfejlesztés és üzemeltetés – One Identity – Quest Hungary
 • NetworKING – Nokia
 • node.js fullstack fejlesztés – Emarsys
 • Nyelvfüggetlen programozás – SAP Hungary Kft.
 • Python in cloud – Cambridge Mobile Telematics (TrueMotion)
 • PHP programozás – Human Priority Kft.
 • React- TCS TATA Consultancy Services
 • SAP ABAP – E.ON Digital Technology Hungary Kft., az E.ON Hungária csoport tagja
 • Tervezési minták – IBM
 • Térinformatika – Ulyssys Kft.
 • Tesztautomatizálás- EPAM
 • Webfejlesztés hagyományos eszközökkel – Training 360 Kft.
 • Windows / Microsoft Server üzemeltetés – MagiCom Kft.

A szakmai hitelesítő állítja össze a kérdéseket, feladatokat és magyarázza meg a megoldást szövegesen írva, vagy videó formájában. A Verseny kiírásával és lebonyolításával kapcsolatban a Human Priority Kft. (a továbbiakban: Kiíró) jár el.

A szakmai hitelesítő egy olyan hosszúságú feladatsort állít össze, amely egy átlagos tudású szakember számára kb. 10-20 perc alatt megoldható, ugyanakkor a Kiíró belátása szerint dönthet akként, hogy az adott feladatsor megoldására ettől eltérő időkeretet határoz meg, maximum 40 percben. Mind a hét fordulóban vannak olyan feladatok, amelyek junior, és vannak, amelyek szenior szintű tudással oldhatók meg, illetve a kettő közötti, medior szint számára szánt feladatokkal is találkozhatnak a versenyzők.

2. Regisztráció, a Versenyen való részvétel feltételei

A Versenyen való részvételhez az alábbi 3 feltétel maradéktalan teljesítése szükséges:

 • regisztráció a Versenyre
 • kategória(ák) választás(a);
 • a regisztráció sikeres befejezéséhez szükséges a jelen Versenyszabályzat, valamint az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása.

A Versenyre való regisztráció során a versenyzőnek meg kell adnia a valós kereszt- és vezetéknevét, e-mail címét, telefonszámát és jelszót. A versenyre való regisztráció teljes mértékben önkéntes, így az adatok megadása is a versenyző önkéntes hozzájárulásán alapulnak, azonban a Versenyen való részvételhez ezen adatok megadása nélkülözhetetlen.

A regisztráció során az életkor (korcsoportonként), illetve a lakóhely (megyénként) megadása opcionális. A Kiíró ezen adatokat mindössze statisztikai célokra használja.

Az egyes kategóriák adatlapján a versenyzők opcionálisan megadhatják, hogy adott témakörben milyen mélységű tapasztalattal rendelkeznek.

Kizárást von maga után ugyanakkor, ha egy játékos ugyanarra a kategóriára kettő vagy annál több felhasználói fiókkal nevez, vagy bármely más formában egy feladatsort több ízben kísérel meg megoldani.

Ugyanígy kizárást von maga után, ha egy kategória adott fordulóját a feladatok elolvasásához szükséges időnél kevesebb idő alatt küldi be a versenyző.

(A telefonszám megadása feltétlenül szükséges a Versennyel összefüggő rendkívüli fontosságú és sürgősségű értesítések kiküldésére, valamint az esetleges nyeremény átadásának egyeztetése miatt is. Marketing célokra a Kiíró nem használja a telefonszámot. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletesebb információk az Adatkezelési Tájékoztatóban találhatóak.)

A játékosok kettős autentikációs hitelesítést is választhatnak, amely beállításához a QR kód beolvasása miatt kamera szükséges. Az autentikációt a játékosok bármikor kikapcsolhatják a verseny felületén (https://app.megmerettetes.hu/) található Profil menüpontban.

A versenyzők az első forduló indulása előtt megtippelhetik, hogy adott kategóriában az indulók számának ismeretében hányadikak lesznek.

2.1 Korábbi versenyzők regisztrációja

Azok a versenyzők, akik a 2021-es évben is részt vettek a játékban, tehát legalább egy kategóriára neveztek, korábban használt jelszavukkal és e-mail címükkel részt tudnak venni a 2022-es Megmérettetésen. Új jelszót igényelni az alábbi linken lehetséges: https://app.megmerettetes.hu/jelszo/helyreallitas

Ha egy játékos 2021-ben játszott, de 2022-ben másik e-mail címmel szeretne játszani, regisztrálnia kell a felületen.

Amennyiben valaki a korábbi években (tehát 2017, 2018, 2019) vett részt a játékban, de a 2021-ben nem játszott, annak szintén regisztrálnia kell.

3. Nevezési díj

A versenyen nevezési díj nincs, az azon való részvétel ingyenes.

4. A Verseny menete, a versenyzés feltételei

 • Hét héten át kategóriánként hét fordulóban, 10-20 perces feladatok megoldásával valósul meg a Verseny, de egy-egy fordulóban ettől az időkerettől eltérhet a Kiíró, maximum 40 perc időtartamig.
 • Az első négy fordulóban a versenyző a feladatokat csütörtöktől a következő hét kedd éjfélig bármikor megoldhatja.
 • Az utolsó három forduló a Kiíró által a verseny kezdetekor megjelölt időpontokban oldható csak meg.
 • Nem lehet győztes egyetlen kategóriában sem az a versenyző, aki az utolsó három fordulóból legalább kettőben nem vett részt.
 • A Verseny elindulását követően minden héten csütörtökön fordulóként egy e-mailben kapja meg a versenyző az adott feladatról az értesítést – amennyiben kérte; illetve az értesítés ettől függetlenül elérhető a verseny felületére való bejelentkezéssel is. A feladatokra előre meghatározott idő áll rendelkezésre, amely információ az adott forduló indítása előtt elérhető a versenyzők számára, csak úgy, mint a forduló egyes feladataiért járó pontszám.
 • Ha a versenyző egy fordulót kihagy a hét fordulóból, Kiíró az adott forduló feladatsorainak megoldására szánt maximális idejét könyveli el számára, illetve 0, azaz nulla pontot kap az adott fordulóért.
 • Egy versenyző egy feladatsor megoldásával csak egyszer próbálkozhat.
 • A versenyző a feladatok megoldása során az internetet használhatja segítségként. A versenyszervezők igyekeztek minél életszerűbbé tenni a körülményeket.
 • A Verseny során kizárólag a megoldások benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott és az egyes feladatok megoldására biztosított időkereten belül megoldott feladatok kerülnek elbírálásra.
 • Kiíró minden forduló után nyilvánosságra hozzá a Kategóriáim menüpontban az adott fordulóban a versenyzők eredményei alapján számolt átlagos pontszámot, illetve átlagos megoldási időt.
 • A versenyző aktuális helyezése a negyedik forduló után fog látszani a versenyző számára az alábbiak szerint: a versenyző az összes induló hány százaléka között van eredményei alapján (legjobb 20%, 40%, 60%….)
 • A versenyben elért pontszámok megjelenítése a Vezérlőpulton, illetve a Kategóriáim menüpontban: a versenyző pontszáma / az adott fordulóban elérhető maximális pontszám, illetve adott időpontig gyűjtött összpontszám / maximálisan elérhető pontszám
 • A Verseny során az egyes fordulók megoldásai minden csütörtökön reggel 8 órától lesznek elérhetőek.
 • A versenyben nincs olyan kérdés, amelyre ne lenne helyes válasz, és olyan kérdés sincs, amire minden válasz helyes.

4.1. A megoldások értékelése

A versenyben kétféle feladattal találkozhatnak a versenyzők:

 • feleletválasztós kérdés egy vagy több helyes megoldással
 • adatbekérős kérdés (szám, rövid szöveg)

Feleletválasztós kérdés több helyes válasszal:

 • ha a versenyző az összes válaszlehetőséget megjelöli: automatikusan 0 pont (nem lehet olyan kérdés a versenyben, amelyre az összes válasz helyes. Ha ilyen fordulna elő, Kiíró törli az adott feladatot.)
 • ha a versenyző jelölt meg helyes és helytelen választ is, de nem jelölt be minden válaszlehetőséget, akkor olyan arányban számít a rossz válasz mínusz pontnak, amilyen arányban a helyes plusz pontnak. Példa: 5 válaszlehetőség van, melyből kettő helyes, mindegyik 2-2 pontot érne. A játékos bejelöli a két helyeset plusz egy helytelent, akkor 4 pontot érne a két helyes, de -2 pontot a helytelen, így 2 pont jár neki (nem 4 és nem is 0, ahogy 2021-ben volt).
 • a kérdésért nem lehet összességében fentiek ellenére sem 0 pontnál kevesebb a megszerezhető pont
 • amennyiben a versenyző az összes helyes választ bejelöli, de nem jelöl be helytelent: maximális pontszám

Feleletválasztós kérdés egy helyes válasszal:

a helyes válasz megadásáért maximális pontszám jár, a helytelen válaszokért értelemszerűen 0 pont. Ebben az esetben radio button gombok jelzik, hogy csak egy válaszlehetőséget lehet kiválasztani, illetve technikailag sem lehet többet.

Feleletválasztós kérdés, amelynél a több helyes válaszból elegendő egyet bejelölni a pontszerzéshez (ez külön jelzésre kerül az adott kérdésnél):

 • a versenyző az összes helyes megoldásból legalább egy helyeset bejelöl, de nem jelöl be helytelent: maximális pontszám
 • helytelen válasz bejelölése esetén nem jár pont, hiába van mellette helyes válasz is bejelölve!

Adatbekérős kérdések:

maximális pontszám jár a helyes válasz megadásáért (kis-és nagybetűt nem vesz a rendszer figyelembe). Helytelen válasz esetén nem jár pont, részpontszám ez esetben nincs!

Ha egy vitatott válasz később módosításra kerül, úgy ez később a versenyző pontszámának módosulását is magával vonhatja. Kiíró ilyen utólagos pontváltozások esetén az adott kategória versenyzőit igyekszik értesíteni.

 • A teljes Verseny lezárultát követően a kategóriánként első 25 helyezett személyazonosságát a versenyző által a regisztrációkor megadott adatok alapján a Kiíró jogosult ellenőrizni (többek között annak érdekében, hogy a versenyző valóban nem az adott hitelesítő alkalmazottja ). Amennyiben a Kiíró sem – a versenyző által megadott – e-mailen, sem telefonon nem tudja elérni és azonosítani a versenyzőt a díjátadót megelőző 10 munkanapon belül, akkor az adott versenyző helyezését és díjazását elveszti, és helyette az ő utána soron következő versenyzőt illeti meg a helyezése és díjazása.
 • A feladatok megoldása után, és azok beküldése előtt:
  • a versenyzőnek ki kell tölteni egy pár másodperces verseny-elégedettség felmérő kérdőívet a Verseny színvonalának mindenkor emelése érdekében; ezt követően
  • a versenyző 3-5 kérdést kap az IT munkaerőpiacra vonatkozóan, hét témakörben. A kérdőív kitöltése önkéntes alapon működik. Kiíró piackutatási motivációját az IT munkaerőpiac jobb megismerése és formálása indokolja, közösen a versenyzőkkel. A piackutatás kiértékelését, illetve részletes eredményét minden versenyző megkapja majd a díjátadót követően.

A megoldás beküldése az elégedettség-kérdőív és a piackutatási kérdések anonim megválaszolása után véglegesíthető. Amennyiben a versenyző több kategóriában játszik, a piackutatáshoz kapcsolódó kérdéseket abban az esetben is csak egyszeri alkalommal kapja meg.

Kiíró a versenyző saját figyelmetlenségéből adódó hibák, illetve a versenyzők oldalán fellépő technikai hibák miatt nem vállal felelősséget.

A verseny fordulóinak időpontjai közép-európai idő alapján vannak meghatározva!

4.1. Verseny közbeni és utáni megkeresések

A verseny során a versenyző választásától függően hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy

 • a kategóriát hitelesítő partnercég és a Kiíró név szerint megtekinthesse a versenyző eredményét (százalékos formában) és ez alapján megszólíthassa a versenyzőt;
 • a kategóriát hitelesítő partnercég és a Kiíró anonim módon megszólíthassa a versenyzőt;
 • illetve elzárkózhat attól, hogy a kategóriát hitelesítő partnercég és a Kiíró megtekinthesse a versenyző eredményét és megszólíthassa őt.

A versenyző hozzájárulása alapján a kategóriát hitelesítő partnercég és a versenyző között létrejött kapcsolattal és jogviszonnyal összefüggésben a Kiíró kizárja mindennemű felelősségét. A kapcsolatfelvétel tényéről a Kiíró nem szerez tudomást, az teljes mértékben független a Kiírótól.

A versenyzők fel tudják tölteni önéletrajzukat vagy LinkedIn profiljukat a verseny felületére (opcionális). A feltöltött anyagokat azon kategóriát hitelesítő partner éri el, ahol hozzájárultak a megkeresésekhez.

A feltöltött önéletrajzokat / LinkedIn profilokat a verseny díjátadóját követő 180. napig érik el a partnerek, illetve a verseny szervezői, ezt követően a dokumentumok elérése, ezzel együtt a megkeresések lehetősége megszűnik.

A versenyző egyetlen checkbox kijelölésével megadhatja a hozzájárulását az összes olyan kategóriában, amelyet választott.

4.3. A verseny közben gyűjthető badge-ek

A verseny során a játékosok által eredményeket Kiíró ún. badge-kkel díjazza, amelyek minden versenyző esetében megjelennek egy ún. nyilvános profilon, amelyet a játékos saját, egyéni döntése alapján megoszthat LinkedIn-en, Twitteren vagy Facebookon.

Megszerezhető badge-ek és megszerzésük időpontja:

A verseny közben:

 • fordulógyőztes: a forduló megoldásának publikálásával egyidőben, azaz mindig az adott fordulót követő csütörtök reggel 8 órakor
 • átlagnál jobb időeredmény, átlag feletti pontszám: forduló megoldásának publikálásával egyidőben, azaz mindig az adott fordulót követő csütörtök reggel 8 órakor a 4.fordulótól kezdve
 • hibátlan forduló: forduló megoldásának publikálásával egyidőben, azaz mindig az adott fordulót követő csütörtök reggel 8 órakor a 4.fordulótól kezdve

A verseny hét fordulójának lezárta után, a végső eredmények publikálásával egy időben:

 • hibátlan kategória
 • elit klub
 • minden fordulót végigjátszott adott kategóriában
 • benne van a TOP 20%-ban kategóriánként

Az egyes fordulókban érkezett versenyzői észrevételek a fordulógyőztest, illetve a kategória második és harmadik helyezettjének megállapítását nem befolyásolják!

5. A Verseny értékelése (abszolút győztes és kategóriagyőztes)

 • A Verseny keretében kiírásra kerülő kategóriákban a Kiíró kategóriánként győztest hirdet. A kategória győztese az a versenyző lesz, aki az adott kategóriában a legtöbb helyes választ küldi be az adott kategória fordulóinak kérdéseire és ezáltal a legtöbb pontot gyűjti. Az egyes feladatokra 1-tól 20-ig terjedő pontszámot lehet kapni. Minél nehezebb, összetettebb, illetve magasabb szenioritást feltételez egy feladat egy fordulón belül, a pontszáma annál magasabb. A versenyzők minden forduló minden feladatánál látják, melyik feladatért mennyi pontszámot lehet kapni. Pontszámegyenlőség esetén a feladatokat a legjobb időeredménnyel teljesítő versenyző a győztes.
 • Az értékelés során elsődleges szempont a hibátlan megoldás. A Kiíró az időeredményt csak azonos számú helyes válasz esetén veszi figyelembe a versenyzők rangsorolásakor.
 • Kategóriagyőztes: az adott kategóriában a legtöbb pontot elérő játékos. Pontegyezés esetén a jobb időeredmény dönt. Az ez alapján kialakult sorrendben a TOP10 játékos kap pontot az alábbiak szerint:
  • 1.helyezett 15 p
  • 2.helyezett 12 p
  • 3.helyezett 10 p
  • 4.helyezett 8 p
  • 5.helyezett 7 p
  • 6.helyezett 6 p
  • 7.helyezett 5 p
  • 8.helyezett 4 p
  • 9.helyezett 3 p
  • 10.helyezett 2 p
 • Nem lehet az adott kategória győztese, és nem kerülhet az adott kategória legjobb 10 versenyzője közé az a versenyző, aki az adott kategóriát hitelesítő partner cég alkalmazottja (ideértve bármilyen munkavégzésre irányuló jogviszonyt), vagy aki az adott hitelesítő partner munkavállalója volt (ideértve bármilyen munkavégzésre irányuló jogviszonyt) a Verseny megkezdése előtti 365 napon belül. Továbbá nem indulhat az adott fordulóban, aki az adott kategória feladatsorának előzetes ellenőrzését, lektorálását végzi. Az ilyen kizáró tényező hatálya alatt álló versenyző tehát játszani ugyan játszhat az adott kategóriában, de helyezése érvénytelen lesz.
 • A Verseny abszolút győztese a kategóriák legjobb 10 versenyzője közül kerülhet ki. Az abszolút győztes kihirdetésénél holtverseny esetén a versenyzők összesített időeredménye rangsorol. Ha minden kategóriát egyetlen (értsd egy-egy) versenyző tud csak hibátlanul megoldani és emiatt pontegyenlőség alakul ki, a hibátlan megoldást adók között sorsolás útján kerül ki az abszolút győztes, mivel ebben az esetben az időeredmény összehasonlítása nem konzekvens, mivel a kategóriákban a feladatok száma és nehézségi szintje objektíven nem összehasonlítható.
 • Kategórián belüli pontegyezésnél az idő dönt, ilyenkor az kapja a pontot, aki gyorsabb volt.
 • Abszolút győztes az, aki a fentiek alapján a legtöbb pontot szerzi.
 • Versenyző egy adott forduló eredményeit, helyes megoldásait az azok közzétételét követő 5. napig vitathatja az erre rendelkezésre álló űrlap kitöltésének segítségével.

6. Nyeremények

 • A kategóriák győztesei, illetve második és harmadik helyezettjei az adott kategóriára meghirdetett nyereményekre válnak jogosulttá, melyeket a szakmai hitelesítők kategóriaoldalán lehet megismerni.
 • Az abszolút győztes (ld. V. pont) a főnyereményt kapja. Ezen kívül az V. pontban ismertetett pontszámítás alapján összeállított TOP 100 versenyző közül egy további nyertest sorsolunk ki, aki a főnyereménnyel megegyező nyereményeket kapja meg. Pontegyezés esetén az összes, az adott pontszámot elért versenyző között sorsolunk (pl. ha a 95. versenyzőnek 10 pontja van, és a 110. versenyzőnek is 10 pontja van, akkor 110 játékos közül sorsolunk). Az időeredmény ez esetben nem számít.

Főnyeremény:

 • hazánk legsokoldalúbb informatikusa megismerheti a Huawei 2019-ben megnyílt brüsszeli Kiberbiztonsági Átláthatósági Központját, két éjszakával, városnézéssel, szállással, ebéddel, vacsorával egybekötve. (Az utazás saját költségre meghosszabbítható, a repülőjegy a nyeremény részét képezi.)
 • AeroCool Crown Leatherette gamer szék
 • Streamplify CAM FHD 60HZ TYPE A webkamera
 • Streamplify MIC RGB MOUNT KARDIOID Kondenzátor USB fekete mikrofon

TOP 100 versenyzőből kisorsolt játékos nyereménye:

 • a kisorsolt versenyző megismerheti a Huawei 2019-ben megnyílt brüsszeli Kiberbiztonsági Átláthatósági Központját, két éjszakával, városnézéssel, szállással, ebéddel, vacsorával egybekötve. (Az utazás saját költségre meghosszabbítható, a repülőjegy a nyeremény részét képezi.)
 • AeroCool Crown Leatherette gamer szék
 • Streamplify CAM FHD 60HZ TYPE A webkamera
 • Streamplify MIC RGB MOUNT KARDIOID Kondenzátor USB fekete mikrofon

A győztesek neve, illetve kategóriánként az első 25 helyezett neve, összesített pontszáma és ideje feltüntetésre (publikálásra) kerül egy online cikkben a https://megmerettes.hu/ oldalon (a hozzájárulás visszavonható a versenyző által). A versenyzők elektronikusan le tudják kérni az oklevelüket magyar és angol nyelven.

6.2. Verseny közbeni nyeremények

A kategóriák fordulógyőztesei a verseny során végig kisebb nyereményben részesülnek. A pontos nyereményekről Kiíró a verseny indulásakor értesíti a játékosokat.

6.3. Legjobb női játékos díja

Az MSCI jóvoltából Kiíró díjazza azt a női versenyzőt, aki az összesített eredmények alapján a legjobb helyezést éri el (lásd 5.pont). A díj a verseny folyamán kerül megállapításra.

7. Egyéb rendelkezések

 • A Kiíró és a szakmai hitelesítők kizárják a felelősségüket a Verseny keretében fellépő mindenfajta adatvesztésért, hibásan, késedelmesen, hiányosan általuk vagy részükre megküldött adatért, információért és azokkal kapcsolatban járulékosan fellépő mindennemű kárért.
 • A Kiíró a nyeremény átadás-átvételének elmulasztása és sikertelensége miatt nem vállal felelősséget, amennyiben az adott győztes vagy díjazott versenyző értesítése akár az internetszolgáltató hibájából, akár azért nem volt lehetséges, mert a versenyző a regisztráció során hibás adatokat adott meg, vagy egyéb, a saját érdekkörében felmerülő okból nem szerzett tudomást az értesítésről.
 • A versenyző által a regisztráció során megadott adatok valódiságáért és megfelelőségéért a versenyzőt terheli minden felelősség. A versenyző által tévesen vagy hibásan megadott adatokért a Kiíró nem vállal felelősséget.
 • A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a Verseny során bármilyen gyanús esemény észlelése esetén az adott személyt (versenyzőt) egyoldalúan és indokolási kötelezettség nélkül kizárja a Versenyből.
 • A Kiíró kizárja a felelősségét minden olyan reklamációval vagy egyéb kártérítési és díj-visszafizetési követeléssel kapcsolatban, amely azzal kapcsolatos, hogy a versenyző nem megfelelő (számára megoldhatatlan) Kategóriában nevezett, vagy a versenyző elégedetlen az elért eredményével (pontszámával).
 • A jogsértő, illetve a jelen Versenyszabályzatban foglaltak megsértésével megoldott vagy megküldött megoldás érvénytelen, és a Kiíró jogosult a megoldást figyelmen kívül hagyni, valamint az adott versenyzőt a nevezési díj visszafizetése nélkül a Versenyből kizárni.
 • Amennyiben a versenyző egy adott megoldására kapott eredményével (pontszámával) nem ért egyet, vagy a feladattal kapcsolatban egyéb sérelme merül fel, úgy panasszal vagy reklamációval az adott eredményéről való tudomásszerzést követő öt (5) munkanapon belül, egy (1) alkalommal fordulhat a Kiíró felé. Amennyiben a versenyző panaszát vagy reklamációját a Kiíró alaptalannak tartja, úgy a versenyzőnek az adott eredménye tekintetében további jogorvoslati lehetősége nincs.
 • A Kiíró kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely abból ered, hogy – a jelen Versenyszabályzat vagy jogszabály rendelkezéseinek a versenyző általi megszegése miatt – a Kiíró a Versenyt vagy annak egyes részeit felfüggeszti, vagy idő előtt megszünteti.
 • Amennyiben a versenyző magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Kiíróval szemben – a jelen Versenyszabályzat elfogadásával létrejövő jogviszonyra tekintettel – bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a versenyző köteles minden, a Kiíró által megkövetelt intézkedést megtenni és a Kiírónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Kiírót a versenyző bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
 • A versenyző köteles a Kiírónak megtéríteni valamennyi olyan kárt illetve költséget, amely a Kiírót a versenyző bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben érte.
 • A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a jelen Versenyszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Versenyt, akár a Verseny időtartama alatt indokolás nélkül egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A Verseny indokolás nélküli megszüntetése esetén a versenyző egyéb kompenzációra vagy kártérítésre nem tarthat igényt (függetlenül attól, hogy a Verseny során milyen eredményeket ért el).
 • A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket módosítsa, vagy azok kiosztásának lehetőségét visszavonja, amennyiben a nyereményt biztosító szerződéses partnere a nyereményre vonatkozó felajánlását visszavonja.
 • A Kiíró kizárja felelősségét minden a Verseny során, vagy azzal összefüggésben felmerülő, harmadik személynek okozott, valamint esetleges technikai hibákból eredő károkért.
 • Az egyes feladatok és azok megoldásai szellemi tulajdont képeznek, ennek megfelelően oltalom alatt állnak. Erre vonatkozó engedély nélkül tilos a feladatok és megoldások másolása, sokszorosítása, megosztása és nyilvánosság felé történő közvetítése. A szellemi tulajdon megsértése a Versenyből történő kizárást, valamint polgári jogi és büntetőjogi felelősségre vonást eredményez.
 • Bármilyen kérdés esetén itt tudsz minket elérni, valamint az: info@ithon.info email címen.

8. Regisztrációs nyilatkozat

 • A Versenyre történő regisztrációval a versenyző a jelen Versenyszabályzatban foglaltakat kifejezetten elfogadja.
 • A Kiíró a versenyző adatainak kezelésekor a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a saját Adatkezelési Tájékoztatója rendelkezései szerint jár el.
 • A versenyző regisztrációjának elküldésével kifejezetten elfogadja a Kiíró Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat. A Kiíró Adatkezelési Tájékoztatója itt érhető el.
 • A Kiíró jogosult a Versenyre regisztrált versenyző részére hírlevelet vagy egyéb célzott reklámlevelet küldeni, amennyiben a versenyző a regisztrációkor ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. Kiíró nem köteles ellenőrizni a versenyző által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor rendelkezésre bocsájtott adatok valóságtartalmát.
 • A Kiíró a hírlevelekben és reklámlevelekben biztosítja a leiratkozás lehetőségét, így versenyző az önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben Kiíró a visszavonást követően a versenyző részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklámlevelet nem küld, továbbá törli a versenyző adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

Készült: Budapest, 2022.07.15.

2022-es partnereink

Akik nélkül idén sem menne